Các mối quan hệ xã hội chưa thật sự tốt.
Cuộc sống chưa thú vị và có giá trị.
Bản thân chưa đẹp và giỏi giang.
Quá khứ chưa hạnh phúc và tương lai chưa sáng lạng.
Yêu cầu của người khác thật khác nghiệt và chưa hợp lý. Nếu bạn gặp phải những vấn đề trên, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn.

Dưới hình thức một cuộc đối thoại giuwac chàng thanh niên và Triết gia, cuốn sách trình bày một cách sinh động và hấp dẫn những nét chính trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong "ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại", sánh ngang với Freud và Jung. Khác với Freud cho rằng quá khứ và hoàn cảnh là động lực làm nên con người ta hiện tại, Adlerchur trương"cuộc đời ta là do ta lựa chọn", và tâm lý học Adler được gọi là"tâm lý học của lòng can đảm".

Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu"can đảm" mà thôi. Nói cách khác, bạn không đủ"can đảm" để dám hạnh phúc".[...]Bởi can đảm để dám hạnh phúc bao gồm cả"can đảm để dám bị ghét" nữa. [...]Chỉ khi dám bị người khác ghét bỏ, chúng ta mới có được tự do, có được hạnh phúc.